Prolongatioun!

Prolongatioun!

Den Weeltzer Jung Adis Civic hot säin Kontrakt beim FC Wooltz 71 em 2 weider Joer verlängert!